Uchwały 2018

Uchwała Nr XLII/248/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.

10wrz2018

  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

Dodano przez: Jakub Hatko

Załączniki:


Zobacz dziennik zmian »