Uchwały 2018

Uchwała Nr XLI/244/2018 z dnia 25 maja 2018 r.

6lip2018

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w związku z realizacją projektu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Stara Kraśnica, Dobków". 

Dodano przez: Jakub Hatko

Załączniki:


Zobacz dziennik zmian »