Uchwały 2017

Uchwała Nr XXXIV/193/2017 z dnia 26 października 2017 r.

6lis2017

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta i Gminy Świerzawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Dodano przez: Jakub Hatko

Załączniki:


Zobacz dziennik zmian »