Konsultacje Spo貫czne 2017

Programu wsp馧pracy Miasta i Gminy 安ierzawa z organizacjami pozarz康owymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. na rok 2018

10pa2017

  Informacja o wynikach w za陰czniku.

Dodano przez: Jakub Hatko

Za陰czniki:


Zobacz dziennik zmian »