Uchwały 2017

Uchwała Nr XXXI/174/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.

6lip2017

w sprawie przyznania dotacji na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

Dodano przez: Jakub Hatko

Załączniki:


Zobacz dziennik zmian »