Uchwały 2017

Uchwała Nr XXXI/169/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.

6lip2017

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze   socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Świerzawa.

Dodano przez: Jakub Hatko

Załączniki:


Zobacz dziennik zmian »