Inwestycje

Przyznano dofinansowanie dla przebudowy byłego MGOKSiR

1mar2017
Przyznano dofinansowanie dla przebudowy byłego MGOKSiR

Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę Nr 3418/V/17 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 dla Działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe - Poddziałania 4.3.3 Dziedzictwo kulturowe - ZIT AJ (Nr naboru RPDS.04.03.03-IZ.00-02-115/16). Wśród czterech wybranych projektów znalazł się wniosek Gminy Świerzawa „Przebudowa obiektu ośrodka kultury zajmowanego przez Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie”. Wartość projektu: 675.994,62 zł, dofinansowanie: 567.125,45 zł.

Projekt zakłada wewnętrzną przebudowę sali widowiskowej wraz z zapleczem celem poszerzenia oferty kulturalnej Centrum Kultury, Sportu i Turystyki. W ramach przedsięwzięcia przebudowana zostanie scena, pomieszczenia biurowe, garderoby oraz tzw. mała sala spotkań. Wymieniona zostanie instalacja c.o. oraz zamontowany system wentylacyjny. Zamontowany zostanie kiosk informatyczny. Zakupiony zostanie sprzęt kinowy (projektor + nagłośnienie) oraz sprzęt do zajęć fitness.

Dodano przez:

Liczba ocen:  3 Średnia ocena:  6.0 Oceń: 

Komentarze(0)