Wejść : 83278318
Unikalnych : 76590020

Obecnie : 25
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Rolnictwo

Uwaga! Konkurs!

23cze2016
Uwaga! Konkurs!

Ogród przydomowy to miejsce, w którym niegdyś aż kipiało od życia. Setki wielobarwnych kwiatów, kolorowe motyle i brzęczenie pszczół i trzmieli. Ptaki przysiadające na płocie i korzystające z ostatnich jesiennych owoców jarzębiny czy głogu. Jakiś czas temu nastała jednak moda na ogrody, w których różnorodność gatunków jest bardzo mała: pokryte trawą z kilkoma rodzajami drzew i krzewów iglastych. Razem z kwiatami z ogrodów zniknęły owady, razem z krzewami owocowymi zniknęły z nich ptaki, w skrzętnie grabionych liściach nie przezimują już chrząszcze, nie schowają się jeże.

PARTNERSTWO KACZAWSKIE ZAPRASZA WSZYSTKICH, KTÓRZY WCIĄŻ PROWADZĄ TRADYCYJNE OGRODY PRZYDOMOWE I SADY DO UDZIAŁU W KONKURSIE. WYSTARCZY WYPEŁNIĆ I WYSŁAĆ FORMULARZ KONKURSOWY. DO WYGRANIA ATRAKCYJNE NAGRODY O WARTOŚCI DO 1000 ZŁ! 


KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?
Mieszkańcy gmin i miast z obszaru Krainy Wygasłych Wulkanów, posiadający ogród przydomowy czy tradycyjny sad, a także rolnicy, którzy stosują tradycyjne metody uprawy roślin i hodowli zwierząt.
W JAKI SPOSÓB SIĘ ZGŁOSIĆ?
Wypełnić formularz zgłoszeniowy, podpisać i wysłać pocztą elektroniczną na adres kontakt@partnerstwokaczawskie, pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenie Kaczawskie, Dobków 66, 59-540 Świerzawa lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia w Mściwojowie lub w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie.
DO KIEDY MOŻNA NADSYŁAĆ ZGŁOSZENIA?
Do 8 lipca 2016.
W JAKI SPOSÓB WYŁONIONY ZOSTANIE ZWYCIĘZCA?
Między 18 a 24 lipca 2016 roku odbędą się obrady komisji konkursowej, która odwiedzi wszystkich kandydatów i obejrzy ich gospodarstwa/sady/ogrody. Oceniany będzie wkład gospodarzy w zwiększanie bioróżnorodności: różnorodność uprawianych gatunków roślin, w tym roślin tradycyjnych, metody stosowane w ochronie roślin i hodowli zwierząt, a także walory estetyczne obejścia.
NAGRODY
Zwycięzca konkursu zostanie uhonorowany nagrodą w postaci narzędzi ogrodniczych o wartości 1000 zł.

Organizator przewiduje również przyznanie dwóch wyróżnień o wartości 250 zł każde. Wręczenie nagród odbędzie się podczas Dnia Szkółkarza i Sadownika „Targoszyński Scyzoryk” w dniu 21.08.2016.

REGULAMIN KONKURSU:

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Kaczawskie z siedzibą w Mściwojowie, Mściwojów 45a, 59-407 Mściwojów.

2. Celem konkursu jest popularyzacja działań sprzyjających ochronie bioróżnorodności na terenach wiejskich.

3. W konkursie wziąć udział mogą mieszkańcy gmin i miast wspierających Stowarzyszenia Kaczawskiego, tj. gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Wojcieszów, Zagrodno, Złotoryja oraz miast: Jawor i Złotoryja.

4. Uczestnikiem konkursu musi być osoba pełnoletnia, właściciel, dzierżawca lub najemca terenu, na którym znajduje się ogród/sad/gospodarstwo zgłaszane do konkursu.
Aby zgłosić swój ogród/sad/gospodarstwo do konkursu należy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie www.partnerstwokaczawskie.pl/podzielsiedomem) na adres elektroniczny: kontakt@partnerstwokaczawskie lub pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie Kaczawskie, Dobków 66, 59-540 Świerzawa. Formularz można również złożyć osobiście w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie (Dobków 66) lub w siedzibie LGD Partnerstwo Kaczawskie (Mściwojów 54).

Za ważne zostaną uznane zgłoszenia, które wpłyną do organizatora do dnia 8 lipca 2016 do godziny 15:00 (e-mail i zgłoszenia osobiste) lub z datą stempla pocztowego 8 lipca 2016.

5. Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik konkursu jednocześnie wyraża zgodę na przyjęcie jury konkursowego na zgłaszanej do konkursu posesji jednego dnia między 18 a 24 lipca 2016 (dzień i godzina zostanie ustalona z uczestnikiem indywidualnie) oraz na przetwarzanie jego danych osobowych do celów organizacji i promocji konkursu.

6. Organizator konkursu przewiduje jedną nagrodę główną o wartości do 1000 zł oraz dwie nagrody-wyróżnienia o wartości do 250 zł. Wszystkie nagrody są nagrodami rzeczowymi.
 

 

Dodano przez:

Liczba ocen:  1 Średnia ocena:  6.0 Oceń: 

Komentarze(0)