Zarządzenia 2015

Zarządzenie Nr 0050/131/2015 z dnia 14 grudnia 2015 r.

14gru2015

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych w formie bezprzetargowej.

Dodano przez: Jakub Hatko


Zobacz dziennik zmian »