Kontrole wewnętrzne

Kontrole Urzędu Miasta i Gminy w samorządowych jednostkach organizacyjnych - rok 2012

23paź2015

  Informacja o realizacji planu kontroli Urzędu Miasta i Gminy w Świerzawie w samorządowych jednostkach organizacyjnych za 2012r.

 
 
L.p.
Nazwa jednostki kontrolowanej
Zakres tematyczny kontroli
Termin kontroli
Dokument
z kontroli
Sposób udostępnienia
1.
Centrum Kultury,
Sportu i Turystyki                                   w Świerzawie
1.Wewnętrzne regulacje w zakresie ochrony majątku oraz pozyskiwania dochodów z mienia i prowadzonej działalności.
2.Kontrola wydatków   zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
20.08.2012
Protokół
z dnia 23.08.2012
Na wniosek
2.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Świerzawie
1. Działalność filii bibliotecznych Biblioteki Publicznej.
2. Realizacja wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Biblioteki w 2012r.
17.12.2012
Protokół
z dnia 20.12.2012
Na wniosek
3.
Zarząd Lokali Gminnych w Świerzawie z/s w Sędziszowej
Zarządzanie zakładem oraz realizacja zadań własnych z zakresu utrzymania czystości i porządku placów i ulic w mieście Świerzawa, kontrola wydatków finansowych na unieszkodliwianie odpadów komunalnych.
20.12.2012
Protokół
z dnia 23.08.2012
Na wniosek
4.
Gimnazjum                              w Świerzawie
1.Wewnętrzne regulacje prawne dotyczące funkcjonowania placówki zgodnie z   obowiązującymi przepisami w 2012r. w tym ochrona zasobów.
2.Realizacja wydatków bieżących pod względem ich celowości oraz terminowości zobowiązań finansowych.
 
19.12.2012
Protokół
z dnia 27.12.2012
Na wniosek`
5.
Zespół Szkolno-Przedszkolny                          w Świerzawie
 
1.Organizacja pracy szkoły - zgodność zatrudnienia z arkuszem organizacyjnym w roku szkolnym 2012/2013.
2.Wewnętrzne regulacje i ich stosowanie w zakresie ochrony zasobów Szkoły, w tym wydatki Szkoły zgodnie z planem finansowym pod względem ich celowości oraz terminowości zobowiązań finansowych
21.12.2012
Protokół
z dnia
10.01.2013
Na wniosek
6.
Szkoła Podstawowa
w Nowym Kościele
1.Wewnętrzne regulacje prawne dotyczące ochrony zasobów szkoły.
2.Realizacja wydatków bieżących pod względem ich celowości, terminowości realizacji zobowiązań                                           w 2012r.
18.12.2012
Protokół
z dnia
28.12.2012
Na wniosek
7.
Szkoła Podstawowa w Sokołowcu
1.Organizacja pracy Szkoły- zgodność zatrudnienia z arkuszem organizacyjnym Szkoły.
2.Realizacja wydatków bieżących pod względem ich celowości oraz terminowości zobowiązań w 2012r.
11.12.2012
Protokół
z dnia
27.12.2012
Na wniosek
 
 
 
Zatwierdzam:
                                                                                                                                                                                         
Burmistrz Miasta i Gminy
                (-) Józef Kołcz
 
 
 
 

Dodano przez: Jakub Hatko

Liczba ocen:  0 Średnia ocena:  0.0 Oceń: 

Komentarze(0)

Zobacz dziennik zmian »