Inwestycje

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW - WKRÓTCE NABÓR!

24wrz2015
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW - WKRÓTCE NABÓR!

Uwaga, wspólnoty i spółdzielnie!

Został ogłoszony harmonogram naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Gmina Świerzawa, będąca członkiem aglomeracji jeleniogórskiej zamierza złożyć w styczniu 2016 r. wniosek dotyczący termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkaniowych.  

 

 

Zainteresowane wspólnoty i spółdzielnie proszone są o zapoznanie się z dokładnym opisem Działania 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, ujętym na str. 121-135 dokumentu pn. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, który znajduje się tu.

 

Zdecydowane podmioty mieszkaniowe posiadające zdolność finansową i przekonanie, że są w stanie przygotować w bieżącym roku niezbędną dokumentację (projekt techniczny, audyt energetyczny, kosztorys itp.) zaproszone zostaną na spotkanie organizacyjne w pierwszych dniach października. Zaproszenia na spotkanie zostaną wysłane do autorów emaili, w których zostanie wyrażona chęć uczestnictwa w spotkaniu.

  E-mail z tytułem termomodernizacja należy wysłać na adres zastepcaburmistrza@swierzawa.pl  

 

Dodano przez:

Liczba ocen:  0 Średnia ocena:  0.0 Oceń: 

Komentarze(0)