Zarządzenia 2015

Zarządzenie Nr 0050/93/2015

16wrz2015
w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z rejestrem instytucji kultury Miasta i Gminy Świerzawa

Dodano przez: Jakub Hatko

Załączniki: