Kultura

Podgórzanki w wyremontowanym lokalu

21maj2007
Podgórzanki w wyremontowanym lokalu

(PODGÓRKI) Koło Gospodyń Wiejskich w Podgórkach zyskało wyremontowana siedzibę. W piątek dokonano jej uroczystego otwarcia. Remont sfinansował Urząd Miasta i Gminy, a nową armaturę kupił i zamontował radny W. Gałuszka...

Na otwarcie siedziby przybyli zaproszeni goście: Z-ca Burmistrza Kazimiera Rusin, Sekretarz UMiG Dadnuta Pirus, radny Władysław Gałuszka oraz dyrektor MGOKSiR Zbigniew Mosoń
 

Dodano przez: Użytkownik techniczny ESC S.A.

Galeria