Kontrole zewnętrzne

Kontrole zewnętrzne 2014r. przeprowadzone w Urzędzie Miasta i Gminy

2mar2015

Lp

Kontrolowany zakres działania Urzędu

Organ kontrolujący

Termin kontroli

Rodzaj dokumentu z kontroli

 

1

Kontrola projektu pn. Przebudowa chodnika w Świerzawie elementem kształtującym obszar o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców w ramach PROW na lata 2007-2013”.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

 

24.02.2014

Raport z czynności kontrolnych

 

2

 

 

 

 

 

 

3

Kontrola projektu „Uruchomienie punktów przedszkolnych w Starej Kraśnicy i Dobkowie szansą na rozwój”.

 

 

 

 

Kontrola archiwum zakładowego.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

 

 

 

 

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy

23-25.04.2014

 

 

 

 

 

30.04.2014

Informacja pokontrolna

 

 

 

 

 

 

Protokół z kontroli

 

 

4.

Kontrola projektu pn.” Remont świetlicy wiejskiej  z zapleczem gospodarczym i OSP w Rząśniku”.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

 

10.06.2014

Raport z czynności kontrolnych

5.

„Realizacja programu usuwania azbestu z terenu gminy Świerzawa w 2014r.”

Wojewódzki Fundusz Ochr. Środowiska i Gosp.Wodnej Wrocław

 

27.06.2014

Protokół z kontroli   

       

6.

 

 

 

 

 

Realizacja projektu pn. ”Wyposażenie WDK w Nowym Kościele oraz remont świetlicy wiejskiej w Podgórkach przykładem Rozwoju procesu Odnowy Wsi”.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

 

18.07.2014

Protokół                              z kontroli NR 13/14

7

Kontrola inwestycji „pn. Remont niecki basenu i zaplecza oraz zagospodarowanie terenu wokół basenu we wsi Stara Kraśnica” w ramach Odnowy i rozwoju wsi.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

 

21.10.2014

 

Raport z czynności kontrolnych

8

Kontrola projektu pn. ”Monitoring atrakcji turystycznych w Świerzawie i Wojcieszowie warunkiem poprawy bezpieczeństwa turystów w subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

17.- 18.12.2014.

Informacja pokontrolna

Dodano przez: Jakub Hatko

Liczba ocen:  1 Średnia ocena:  5.0 Oceń: 

Komentarze(0)

Zobacz dziennik zmian »