Uchwały 2013

Uchwała Nr XXXI/153/2013 z dnia 26 czerwca 2013r

26cze2013

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2012 r.

Dodano przez: Jakub Hatko


Zobacz dziennik zmian »