Kontrole zewnętrzne

Kontrole zewnętrzne 2012r. przeprowadzone w Urzędzie Miasta i Gminy

1paź2012

 

Lp
Kontrolowany zakres działania Urzędu
Organ kontrolujący
Termin kontroli
Rodzaj dokumentu z kontroli
Sposób udostępnienia informacji
1.
Gospodarka finansowa gminy
 
 
Regionalna Izba Obrachunkowa
9.01.- 16.03.2012
 
Protokół
na wniosek
2.
Remont świetlicy wiejskiej w Starej Kraśnicy
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
1.03.2012
Raport z czynności kontrolnych
na wniosek
3.
Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych, deklarowanie składek, wystawianie zaświadczeń,
wypłacanie świadczeń
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
w Legnicy
18.- 26.04.
Protokół z kontroli
na wniosek
4.
Kontrola trwałości projektu nr Z/2.02/III/3.5.1/126/04
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
24.04.2012
Informacja pokontrolna
na wniosek
5.
Wizytacja w miejscu/ Kontrola w ramach operacji pn.”Odnowa wsi Nowy Kościół – remont Wiejskiego Domu Kultury z zapleczem sportowym, rewitalizacja parku oraz montaż placu zabaw” objętej PROW 2007-2013.
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 
5.09.2012
Raport z czynności kontrolnych
na wniosek

 

 

Dodano przez: Jakub Hatko


Zobacz dziennik zmian »