Kontrole wewnętrzne

Kontrole Urzędu Miasta i Gminy w samorządowych jednostkach organizacyjnych - rok 2011

4kwi2012

  Kontrole Urzędu Miasta i Gminy w samorządowych jednostkach organizacyjnych rok 2011.

 
Lp.
Nazwa jednostki kontrolowanej
Zakres tematyczny kontroli
Termin kontroli
Dokument z kontroli
Sposób udostępnienia
 
1.
Zarząd Lokali Gminnych w Świerzawie z/s w Sędziszowej ul Polna 6
Kontrola zarządcza
wewnętrzne regulacje zarządzania samorządowym zakładem budżetowym, realizacja wydatków bieżących pod względem ich celowości oraz terminowości zobowiązań finansowych w 2011r.
 
28.12.2011
Protokół z dnia 20.01.2012r.
 
 
Na wniosek
2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centrum Kultury,
Sportu i Turystyki w Świerzawie ul.Jeleniogórska 58
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrola zarządcza -
zarządzanie instytucją kultury zgodnie z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
gospodarka finansowa za rok 2011. Wykonanie zaleceń pokontrolnych z dnia 31.12.2010r.
 
 
1–2.12.2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokół z dnia 16.12.2010
 
 
 
 
 
 
 
Na wniosek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Świerzawie
kontrola zarządcza –
działalność merytoryczna- upowszechnianie czytelnictwa, zakupy książek, ochrona zasobów bibliotecznych, realizacja wydatków bieżących w 2011r.
 
8.12.2011
 
Protokół z dnia 19.12.2011
 
Na wniosek
4.
Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu
Kontrola zarządcza- wewnętrzne regulacje prawne dotyczące funkcjonowania placówki, realizacja wydatków bieżących pod względem ich celowości oraz terminowości zobowiązań w 2010 i 2011r.
 
15.12.2011
Protokół z kontroli z dnia 29.12.2011
 
Na wniosek
5.
Szkoła Podstawowa w Nowym Kościele
Kontrola zarządcza- wewnętrzne regulacje  prawne dotyczące funkcjonowania placówki, realizacja wydatków bieżących pod względem ich celowości oraz terminowości zobowiązań w   2011r.
 
14.12.2011
 
Protokół z dnia 28.12.2011
 
Na wniosek
6.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świerzawie
Kontrola zarządcza- wewnętrzne regulacje  prawne dotyczące funkcjonowania placówki, realizacja wydatków bieżących pod względem ich celowości oraz terminowości zobowiązań w  2010 i 2011r.
 
 
 
14.12.2011
 
Protokół z dnia 28.12.2011
 
Na wniosek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.
 
Gimnazjum w Świerzawie
 
Kontrola zarządcza- wewnętrzne regulacje  prawne dotyczące funkcjonowania placówki, realizacja wydatków bieżących pod względem ich celowości oraz terminowości zobowiązań w  2010 i 2011r.
 
19.12.2011
 
Protokół z dnia 4.01.2012
 
Na wniosek
8.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerzawie
Kontrola zarządcza- wewnętrzne regulacje  prawne dotyczące funkcjonowania placówki, realizacja wydatków bieżących pod względem ich celowości oraz terminowości zobowiązań w  2010 i 2011r.
 
27.12.2011
 
Protokół z dnia 16.01.2012
 
Na wniosek
 

Dodano przez: Jakub Hatko


Zobacz dziennik zmian »