Inwestycje

Pieniądze na kanalizację, beczkę asenizacyjną oraz ciągnik komunalny

23mar2012
Pieniądze na kanalizację, beczkę asenizacyjną oraz ciągnik komunalny

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 13 marca 2012 r. podjął uchwałę nr 1970/IV/12 w sprawie zatwierdzenia listy operacji w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla naboru sierpień-wrzesień 2011r.


Wśród wniosków, jakie otrzymały dofinansowanie są dwa złożone przez Gminę Świerzawa:


Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Kaczawa na terenie gminy Świerzawa w tym budowa kanalizacji w miejscowości Stara Kraśnica - Etap A – wartość 3.738 tys. zł , dofinansowanie z EFRROW 2,1 mln zł

oraz

Zakup ciągnika komunalnego z przyczepą i ładowaczem celem organizacji selektywnej zbiórki odpadów wartość 253.000,- zł, dofinansowanie 154.000,- zł


 

Dodano przez: