Uchwały 2011

Uchwała Nr XIII/66/2011 z dnia 23 listopada 2011r.

27sty2012

  w sprawie uchwalenia " Programu współpracy Miasta i Gminy Świerzawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012".

 

Dodano przez: Jakub Hatko

Załączniki: