Kontrole zewnętrzne

Kontrole zewnętrzne 2011r przeprowadzone w Urzędzie Miasta i Gminy

22gru2011

 

Lp

Kontrolowany zakres działania Urzędu

Organ kontrolujący

Termin kontroli

Rodzaj dokumentu z kontroli

Sposób udostępnienia informacji

1.

Wizytacja PROW

”Remont świetlicy wiejskiej na Centrum Kulturalno-Historyczne oraz budowa infrastruktury turystycznej na bazie zabytkowych kapliczek dla rozwoju turystyczno- kulturow. wsi Dobków

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

3.03.2011

Raport z czynności kontrolnych

Na wniosek

2.

Kontrola w ramach działań „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w zlewni rzeki Kaczawa. Budowa sieci kanalizacyjnej w Lubiechowej i kanału przesyłowego w Świerzawie I etap”

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

 

3.03.2011

Raport z czynności kontrolnych

Na wniosek

3.

Wizytacja monitorująca umowy o organizację stażu pracy w Urzędzie

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi

 

29.03.2011

Protokół

Na wniosek

4.

Kontrola trwałości projektu pn.”Kompleksowa

  budowa systemu ciepłowniczego wykorzystującego biomasę oraz termomodernizacja obiektów w Świerzawie

Wojewoda Dolnośląski

1.04.2011

Informacja pokontrolna

Na wniosek

5.

Wizytacja w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej pn. Instalacja kotłowni na biomasę w szkołach Gminy Świerzawa: Gimnazjum w Świerzawie, SP w Sokołowcu, SP w Nowym Kościele

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

 

14.04.2011

Raport z czynności kontrolnych

Na wniosek

6.

Ulgi udzielane przez Gminę w odniesieniu do podatków stanowiących jej dochód w latach 2008-2010

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we

  Wrocławiu

13.06 – 25.07.2011

Protokół kontroli

Na wniosek

7.

Wizytacja PROW ”Remont świetlicy wiejskiej na Centrum Kulturalno-Historyczne oraz budowa infrastruktury turystycznej na bazie zabytkowych kapliczek dla rozwoju turystyczno-kulturowego wsi Dobków – Etap II

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

 

13.06.2011

Raport z czynności kontrolnych

Na wniosek

 

Dodano przez: Jakub Hatko

Liczba ocen:  0 Średnia ocena:  0.0 Oceń: 

Komentarze(0)

Zobacz dziennik zmian »