Uchwały 2011

Uchwała Nr X/44/2011 z dnia 31 sierpnia 2011r.

3paź2011

  w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w obrębie wsi Stara Kraśnica gmina Świerzawa.

 

Dodano przez: Jakub Hatko

Załączniki:


Zobacz dziennik zmian »