Zarządzenia 2011

Zarządzenie Nr 0050/69/2011

17sie2011

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych w drodze przetargu.

 

Dodano przez: Jakub Hatko

Załączniki: