Zarządzenia 2011

Zarządzenie Nr 0050/68/2011

17sie2011

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych w formie bezprzetargowej.

 

Dodano przez: Jakub Hatko

Załączniki: