Zarządzenia 2011

Zarządzenie Nr 0050/60/2011

29lip2011

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka numer 54 i numer 63 położonej w  obrębie wsi Gozdno.

Dodano przez: Jakub Hatko

Załączniki:


Zobacz dziennik zmian »