Zarządzenia 2011

Zarządzenie Nr 0050/57/2011

29lip2011

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Dodano przez: Jakub Hatko

Załączniki:


Zobacz dziennik zmian »