Uchwały 2009

Uchwała Nr XXXV/170/2009 z dnia 25 listopada

25gru2009

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

Dodano przez: Jakub Hatko

Załączniki: