Zarządzenia 2010

Zarządzenie Nr 0151/95/2010

23mar2011

w sprawie przekazania mienia gminnego Szkole Podstawowej w Sokołowcu.

Dodano przez: Jakub Hatko

Załączniki: