Zarządzenia 2011

Zarządzenie Nr 0151/11/2011

23mar2011

w sprawie zwołania zebranie mieszkańców sołectwa Rząśnik.

 

Dodano przez: Jakub Hatko

Załączniki: