Zarządzenia 2011

Zarządzenie Nr 0151/9/2011

23mar2011

w sprawie zwołania zebrania mieszkańców sołectwa Sokołowiec.

 

Dodano przez: Jakub Hatko

Załączniki: