Zarządzenia 2011

Zarządzenie Nr 0151/8/2011

23mar2011

w sprawie zwołania zebrania mieszkańców sołectwa Stara Kraśnica.

 

Dodano przez: Jakub Hatko

Załączniki: