Zarządzenia 2010

Zarządzenie Nr 0151/90/2010

21mar2011

w sprawie przekazania mienia gminnego - placu zabaw - w Sokołowcu.

 

Dodano przez: Jakub Hatko

Załączniki: