Zarządzenia 2010

Zarządzenie Nr 0151/81/2010

21mar2011

w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wypłaty zasiłku powodziowego na cele edukacyjne dla dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świerzawa.

 

Dodano przez: Jakub Hatko

Załączniki: