Zarządzenia 2010

Zarządzenie Nr 0151/78/2010

21mar2011

w sprawie zmiany w Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa Nr 0151/48/2009 z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

 

Dodano przez: Jakub Hatko

Załączniki: