Zarządzenia 2010

Zarządzenie Nr 0151/77/2010

21mar2011

w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej służebnością gruntową.

 

Dodano przez: Jakub Hatko

Załączniki: