Uchwały 2010

Uchwała Nr III/6/2010 z dnia 23 grudnia 2010r.

3lut2011

w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta i gminy oraz sposobu jej rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku.

 

Dodano przez: Jakub Hatko

Załączniki: