Wejść : 83316731
Unikalnych : 76627912

Obecnie : 24
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Rolnictwo

Pożyczki dla przedsiębiorców poszkodowanych w powodziach w 2010 r.

28sty2011
Pożyczki dla przedsiębiorców poszkodowanych w powodziach w 2010 r.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 12 sierpnia 2010 roku o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. (Dz.U. Nr 148 poz. 992) Minister Gospodarki wybrał w drodze konkursu Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze do udzielania pożyczek ze środków budżetu państwa przedsiębiorcom poszkodowanym w powodzi 2010 roku z województw dolnośląskiego i lubuskiego.

 

Pożyczka może być udzielona przedsiębiorcy jednokrotnie do wysokości poniesionej szkody, lecz nie więcej niż 50 000 zł i przeznaczona na pokrycie kosztów usuwania szkód w rzeczowych aktywach trwałych lub obrotowych powstałych w wyniku powodzi w miejscu faktycznego wykonywania działalności gospodarczej.


Pożyczka wykorzystana i rozliczona zgodnie z ustawą podlega umorzeniu w 100%, jeżeli przedsiębiorca w dniu wystąpienia powodzi posiadał umowę ubezpieczenia przedsiębiorstwa od następstw klęsk żywiołowych. Przedsiębiorcy, którzy nie posiadali takiego ubezpieczenia mogą liczyć na 75% umorzenia, pozostałe 25% spłacą w nieoprocentowanych ratach w okresie do 3 lat, licząc od dnia zawarcia umowy pożyczki.


Zabezpieczeniem zaciąganej pożyczki jest weksel in blanco.


Szczegółowy opis, w tym regulamin udzielania pożyczek, wzór umowy, załączniki i wykaz niezbędnych dokumentów potrzebnych do złożenia kompletnego wniosku znajdują się na stronie internetowej www.karr.pl.

 

Zgodnie z art.7 ustawy termin składania wniosków upływa z dniem 11.02.2011r.

Dodano przez: