Zarządzenia 2009

Zarządzenie Nr 0151/57/2009

8gru2010

w sprawie przejęcia mienia gminnego przekazanego w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej w Świerzawie.

 

Dodano przez: Jakub Hatko

Załączniki: