Wejść : 83316786
Unikalnych : 76627967

Obecnie : 33
Zalogowanych : 0

Ankieta

Jakie inwestycje w gminie uważasz za najważniejsze?Rolnictwo

Szkolenie dla przedsiębiorców

14paź2010
Szkolenie dla przedsiębiorców

18 października 2010 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pielgrzymce odbędzie się szkolenie dla osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej lub jej rozwojem na obszarach wiejskich należących do Partnerstwa Kaczawskiego, tzn. dla mieszkańców gmin: Bolków (bez miasta Bolków), Krotoszyce, Wojcieszów, Złotoryja, Mściwojów, Męcinka, Paszowice, Pielgrzymka, Świerzawa, Wądroże Wielkie oraz Zagrodno.

Szkolenie przygotowywać będzie do złożenia wniosku do Lokalnej Grupy Działania w zakresie działania Osi 4 Leader "TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW" w naborze trwającym od 18 października do 8 listopada 2010 r.
Szkolenie poprowadzi Pani Marta Gozdek - specjalista z Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
 

PROGRAM SZKOLENIA:
10.00 - Przywitanie
10.15 - Możliwości pozyskiwania środków z PROW 2007 -2013 oś 3 i 4 Leader, Prezentacja celów Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Kaczawskie

11.00 - Przerwa kawowa
11.15 - Zasady przyznawania pomocy w ramach działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", koszty kwalifikowane; 12.30 - Przerwa kawowa
12.45 - Zasady wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania
4.1/413 -Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", ekonomiczny plan operacji, oraz zasady wypełniania załączników do wniosku

14.30 - Dyskusja, wolne wnioski
15.30 - Zakończenie

 

Przypominamy, że operacja musi być zgodna z:
- co najmniej jednym celem ogólnym zapisanym w LSR,
- co najmniej jednym celem szczegółowym zapisanym w LSR,
- co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR.
 

Operacja musi zdobyć w ocenie pod względem lokalnych kryteriów wyboru - minimum 6 punktów.


Cele i kryteria lokalne znajdują się w załącznikach.

Organizator:
Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie"
59-407 Mściwojów 45A
Tel. 76 872 87 18
e-mail: Kaczawy.sekretariat@op.pl

Osoby zainteresowane prosimy o telefoniczne lub mailowe zgłoszenie się do biura LGD do pani Agnieszki Piwko do 15 października do godz. 15:00.

 

 

Dodano przez:

Załączniki:

Liczba ocen:  0 Średnia ocena:  0.0 Oceń: 

Komentarze(0)