Uchwały 2010

Uchwała Nr XLII/201/2010 z dnia 30 czerwaca 2010r.

2wrz2010

w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świerzawa oraz planów miejscowych.

Dodano przez: Jakub Hatko

Załączniki: