Kontrole zewnętrzne

Kontrole zewnętrzne 2010r przeprowadzone w Urzędzie Miasta i Gminy

12sie2010

 

 

Lp
Kontrolowany zakres działania Urzędu
Organ kontrolujący
Termin kontroli
Rodzaj dokumentu z kontroli
Sposób udostępnienia informacji
1.
 
 
 
 
 
Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności
  i dowodów osobistych, sprawy wojskowe za okres od 1.01.2009 do dnia kontroli
 
 
Wojewoda Dolnośląski
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
 
13.05.2010
Protokół
 
 
Na wniosek
2.
 
Archiwum zakładowe Urzędu
 
Archiwum Państwowe Oddział w Legnicy
 
 
 
11.06.2010
Protokół
Na wniosek
3. Realizacja zadań związanych z likwidacją skutków klęsk żywiołowych dofinansowanych z rezerwy celowej budżetu państwa wysokości 415036zł Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 20-24.09.2010 Protokół Na wnioek
4. Kontrola projektu pn: „Na wsi bliżej- budowa sieci teleinformatycznej i systemu informatycznego wraz z uruchomieniem systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy w Świerzawie Wydział Kontroli Zadań RPO Województwa Dolnośląskiego 20-23.12.2010 Informacja pokontrolna Na wniosek
                                                                   

 

Dodano przez: Jakub Hatko


Zobacz dziennik zmian »