Uchwały 2017

10maj2017

  w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej w Świerzawie

10maj2017

  w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Świerzawa.

10maj2017

  w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Świerzawa

10maj2017

  w sprawie przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Miasta i Gminy Świerzawa

9maj2017

  w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki ewidencyjnej nr 136/7 w miejscowości Dobków w Gminie Świerzawa. 

9maj2017

  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Świerzawa od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowych położonych w obrębie wsi Sokołowiec...

6kwi2017

  w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

6kwi2017

w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji 

6kwi2017

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych do nowego ustroju szkolnego. 

6kwi2017

  w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Świerzawa.