Uchwały 2017

22sty2018

  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerzawie. 

22sty2018

  w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

22sty2018

  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2018-2022.

22sty2018

w sprawie zmiany uchwały Nr XI/56/2011 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 28 września 2011r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta i Gminy Świerzawa.  

22sty2018

  w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Świerzawa na rok 2018"

22sty2018

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta i Gminy Świerzawa i Komisji Rady. 

22sty2018

  w sprawie budżetu miasta i gminy Świerzawa na rok 2017.

22sty2018

  w sprawie   uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Świerzawa.

4gru2017

  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Świerzawa 

4gru2017

w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/193/2010 z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zatwierdzenia "Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi"