Zarządzenia 2015

14gru2015

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych w formie bezprzetargowej.

23lis2015

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze przetargu

20paź2015

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu "Programu współpracy Miasta i Gminy Świerzawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016".

1paź2015

  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych w formie bezprzetargowej.

16wrz2015
w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z rejestrem instytucji kultury Miasta i Gminy Świerzawa

16wrz2015

  w sprawie upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń w rejestrze instytucji kultury dla których organizatorem jest Miasto i Gmina Świerzawa.

3wrz2015

  w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miasta i Gminy Świerzawa w sprawie nadania statutów sołectwom: Biegoszów, Dobków, Gozdno, Lubiechowa, Nowy Kościół, Podgórki, Rzeszówek, Rząśnik, Sędziszowa, Sokołowiec, Stara Kraśnica oraz Miastu Świerzawa położonym na terenie Miasta i Gminy Świerzawa.

2wrz2015

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Świerzawie przy Placu Wolności 48-49

30lip2015

  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych w formie bezprzetargowej

30lip2015

  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych w formie bezprzetargowej