Oferta sprzedaży nieruchomości Gminnych

14lip2014

 

Miejscowość
Nr działki
powierzchnia
Księga wieczysta
Przeznaczenie w mpzp
Świerzawa
394/7
0,4599
LE1Z/00032499/4
RP
Świerzawa
196/14
0,0027
LE1Z/00033934/3
2 MW
Świerzawa
430/2
0,0207
LE1Z/00035177/2
3 KS
Świerzawa
430/3
0,0126
LE1Z/00035177/2
3 KS
Świerzawa
433/2
0,0022
LE1Z/00035177/2
1 MW
Świerzawa
433/3
0,0021
LE1Z/00035177/2
1 MW
Świerzawa
433/4
0,0021
LE1Z/00035177/2
1 MW
Świerzawa
433/5
0,0021
LE1Z/00035177/2
3 KS ; 1 MW
Świerzawa
433/6
0,0021
LE1Z/00035177/2
3 KS
Świerzawa
433/7
0,0021
LE1Z/00035177/2
3 KS
Świerzawa
433/8
0,0021
LE1Z/00035177/2
3 KS
Świerzawa
433/9
0,0021
LE1Z/00035177/2
3 KS
Świerzawa
433/10
0,0021
LE1Z/00035177/2
3 KS
Świerzawa
433/11
0,0022
LE1Z/00035177/2
3 KS

 

Miejscowość
Nr działki
Powierzchnia
Księga Wieczysta
Przeznaczenie w mpzp
Biegoszów
120/11
7,0100
36019
RP, tereny dolesień
Dobków
349
0,1400
LE1Z/00040102/4
MR
336/3
0,3000
LE1Z/00032160/9
RZ, RO
Gozdno
54
0,6700
LE1Z/00030245/5
MR,RO
63
0,1200
LE1Z/00030245/5
 
Lubiechowa
244/6
0,1500
LE1Z/00039894/2
MR
867/3
0,0885
LE1Z/00039552/3
MR
Sędziszowa
89/15
0,0500
LE1Z/00041880/8
MR
Rząśnik
97
0,1200
LE1Z/00040037/7
MR
156
0,3100
LE1Z/00040038/4
MR; RZ
Nowy Kościół
658/1
0,3857
LE1Z/00029896/3
MR, RO
Nowy Kościół
658/2
0,3855
LE1Z/00029896/3
MR, RO
Nowy Kościół
658/3
0,3854
LE1Z/00029896/3
MR, RO
Rzeszówek
276/1
0,2540
LE1Z/00036956/4
RZ

 

Legenda:

MR- teren funkcji mieszanej, przeznaczona jest pod niżej wymienione rodzaje użytkowania lub zabudowy;
a) budynki i urządzenia wchodzące w skład gospodarstwa rolnego , w tym agroturystycznego;
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, nie kolidująca z funkcją gospodarstwa rolnego,
c)  usługi publiczne i komercyjne nie kolidujące z funkcją gospodarstwa rolnego oraz funkcją mieszkaniową, funkcją podstawową na terenach funkcji mieszanej jest użytkowanie wymienione w punkcie a)
RZ – teren łąk, pastwisk i sadów;
1 MW- teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2 MW- teren  zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej, a jako funkcje dopuszczalne: usługi publiczne i komercyjne, nie kolidujące z funkcją podstawową, wyłącznie w formie wbudowanych w zabudową mieszkaniową lub dobudowanych lokali nie przekraczających 10 % pow. użytkowej budynku mieszkalnego;
RO- teren gruntów ornych;
RP- tereny upraw polowych, łąk i pastwisk
3 KS- teren parkingów i garaży;
 
Załączniki z lokalizacją numerów działek po kliknięciu czytaj więcej