Uchwały 2014

30gru2014

  w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Świerzawa na rok 2015"

30gru2014

  w sprawie zatwierdzenia planu prac Rady Miasta i Gminy i Komisji Rad.

30gru2014

  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2015-2022.

10gru2014

  w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

10gru2014

  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa.

10gru2014

  w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miasta i Gminy Świerzawa i ustalenia przedmiotu ich działań.

10gru2014

  w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Świerzawa oraz wyboru jej przewodniczącego.

1gru2014

  w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta i Gminy Świerzawa.

1gru2014

  w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Świerzawa. 

12lis2014

  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na terenie miasta i gminy Świerzawa