Uchwały 2013

27gru2013

  w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Świerzawa na rok 2014".

27gru2013

  w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2015-2025.

27gru2013

  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta i Gminy i Komisji Rady.

27gru2013

  w sprawie   uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta I Gminy Świerzawa na lata 2014-2022.

27gru2013

  w sprawie ustalenia wykazu wydatków betu Miasta i Gminy Świerzawa niewygasających z upływem roku budżetowego 2013.

27lis2013

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Świerzawa.

27lis2013

  w sprawie określenia stawek podatku od środków transportu na terenie miasta i gminy Świerzawa.

27lis2013

  w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości.

27lis2013

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na terenie miasta i gminy Świerzawa

27lis2013

  w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Świerzawa