GMINNY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

16maj2019

  SEGREGACJA ODPADÓW – PRZYPOMINAMY ZASADY PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI

 

                      Segregacja odpadów powstających w naszych domach nie jest skomplikowana. Dbając o środowisko naturalne warto podjąć trud segregowania odpadów domowych.  

 

Jest wiele korzyści wynikających z segregacji odpadów, oto kilka z nich:

    mniejsza opłata śmieciowa za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

    redukcja ilości odpadów na wysypiskach, co ma wpływ na zmniejszenie kosztów ponoszonych za zagospodarowanie odpadów przez gminę,

    znaczące zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego, szczególnie przez odpady niebezpieczne (wody, powietrza oraz gleby)

    użycie na nowo odpadów odzyskanych z recyklingu, co zmniejsza wykorzystywanie surowców naturalnych.

 

                      Odpady domowe należy segregować zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie naszej gminy. W gminie Świerzawa możemy segregować odpady w systemie workowym oraz do udostępnionych pojemników ogólnodostępnych.

Wyróżniamy trzy kolory pojemników/worków na odpady selektywne:

 

PAPIER – KOLOR NIEBIESKI

Można wrzucać: 

- gazety, książki, zeszyty, katalogi, prospekty, foldery

- torby i worki papierowe

- tekturę i kartony oraz opakowania wykonane z tych materiałów;

Nie wrzucamy:

- papieru i tektury połączonych z elementami innych rodzajów materiałów

- segregatorów, kalki, tapet

- silnie zabrudzonego lub zatłuszczonego papieru.

 

Uwaga:

Pamiętajmy, aby segregowana makulatura nie była wrzucana mokra oraz silnie zanieczyszczona. Przed wrzuceniem do pojemnika należy oddzielić elementy takie jak np. okładki, ramki od kalendarzy, elementy z innych tworzyw, metale itp. Pudła i kartony powinny być zgniecione lub przedarte, aby właściwie wykorzystać pojemność worka/pojemnika.

Odpady wielomateriałowe (np. kartony po produktach mlecznych, sokach, napojach) zbierane są razem z odpadami z tworzyw sztucznych i powinny być umieszczane w workach/pojemnikach koloru żółtego.

 

 

SZKŁO – KOLOR ZIELONY

 

Można wrzucać:

- opakowania szklane, bez nakrętek (np. butelki, słoiki)

- stłuczkę szklaną wolną od zanieczyszczeń metalami i tworzywami;

Nie wrzucamy:

- zakrętek, kapsli, korków

- szkła okiennego, zbrojonego, luster, szyb samochodowych

- ceramiki, fajansu, porcelany

- naczyń żaroodpornych i wyrobów ze szkła hartowanego

- żarówek, lamp jarzeniowych

- zniczy

-opakowań po lekach i środkach chwasto- i owadobójczych

- butelek po olejach, smarach, lakierach, farbach

- termometrów

- kineskopów

 

Uwaga:

Pamiętajmy, żeby umieszczać opakowania bez zakrętek, opróżnione z płynów oraz pozostałości pokarmowych i innych zanieczyszczeń.

Dobrze jest słoik, bądź butelkę przed wrzuceniem do pojemnika/worka lekko przemyć ewentualnie mechanicznie usunąć pozostałości pokarmowe. Nie trzeba usuwać etykiet.   Nie tłuc opakowań szklanych przy zbiórce do worka.

 

 

 

PLASTIK (TWORZYWA SZTUCZNE) – KOLOR ŻÓŁTY

Można wrzucać:

- puste, niezakręcone i zgniecione butelki plastikowe

- opakowania po tzw. chemii gospodarczej (np. po płynach do naczyń, szamponach itp.)

- niezanieczyszczoną folię i torebki foliowe

-plastikowe wiaderka, doniczki, kanistry itp.

-nakrętki i zatyczki plastikowe

-czyste opakowania  (bez pozostałości folii aluminiowej) po produktach spożywczych (np. po margarynach, jogurtach, kefirach, serkach, lodach itp.)

- wielomateriałowe odpady opakowaniowe (np. kartony po sokach, napojach, produktach mlecznych) 

Nie wrzucamy:

- artykułów wykonanych z połączenia tworzyw sztucznych z innymi materiałami

- tworzyw sztucznych piankowych (np. styropianu)

- tworzyw gumowych

- opakowań po olejach (w tym również po olejach jadalnych), smarach, lakierach, farbach

-opakowań po środkach chwasto- i owadopodobnych

- opakowań po lekarstwach,

- artykułów higienicznych (np. pieluchy, waciki, patyczki)

-elementów sprzętu AGD, części samochodowych,

- inne produkty typu: zabawki, szczoteczki do zębów, strzykawki, wkłady do długopisów, zdjęcia, zapalniczki, materiały wykonane z gąbki itp.

Uwaga:

Pamiętajmy o zgniataniu opakowań przed ich umieszczeniem w worku lub pojemniku aby właściwie wykorzystać pojemność worka/pojemnika. Nie trzeba odrywać papierowej etykiety.  Nie ma potrzeby dokładnego mycia opakowań, ale należy pamiętać, że trzeba opakowanie opróżnić z zawartości. Opakowania typu: butelki po oleju, tacki po mięsie, gotowych daniach itp. nie segregujemy tylko wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane.  

 

WAŻNE:

·                nie jest wymagane mycie opakowań, jednak bezwzględnie należy usunąć z opakowań zawartość np. pozostałości po żywności, płynach i substancjach półpłynnych. Odpady organiczne mogą spowodować  zanieczyszczenie wszystkich opakowań zebranych w worku/pojemniku, przez co nie będą nadawać się do odzysku;

·                butelki plastikowe i inne opakowania, jeżeli materiał, z którego są wykonane na to pozwala, należy zgnieść przed umieszczeniem w worku/pojemniku. Zwiększona niepotrzebnie dostawa worków lub częstotliwość opróżniania pojemników podwyższa koszty funkcjonowania systemy, tym samym może skutkować zwyżką opłaty śmieciowej;

·                odpady niebezpieczne oraz odpady tzw. problemowe np.  baterie, odpady zawierające rtęć, opakowania po środkach ochrony roślin, farby, kleje, oleje silnikowe, zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny, opony, gruz, odpady zielone i wiele innych odpadów można dostarczyć i przekazać nieodpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Sędziszowej ul. Polna 6   (przy siedzibie ZLG). Dostarczenie odpadów do PSZOK-u należy wcześniej uzgodnić z zarządcą punktu telefonicznie pod nr   757135385.  Odpady te nie wolno umieszczać w pojemniku na odpady zmieszane oraz nie podlegają one selektywnej zbiórce.

 

UWAGA:

 

Stwierdzenie prowadzenia nieprawidłowej segregacji odpadów np. umieszczenia w workach do segregacji odpadów nie podlegającej zbiórce, mieszanie różnych rodzajów odpadów selektywnych lub umieszczanie odpadów podlegających zbiórce w pojemniku na odpady zmieszane, będzie skutkowało wydaniem decyzji zmieniającej wymiar zadeklarowanej opłaty miesięcznej tzn. zwiększającej opłatę do stawki podstawowej. W zakresie tym będą przeprowadzane kontrole sprawdzające.

 

Regulamin PSZOK  dostępny w uchwale  XXXIV/191/2017 z dn.26 października 2017

 

Przygotował:

Krzysztof Jagiełło

                       

 

 

12cze2017

wzory deklaracji obowiązujące od 1 sierpnia 2016 r.