Uchwały 2009

25gru2009

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

25gru2009

w sprawie zmiany w budżecie na rok 2009.