Zarządzenia 2012

31gru2012

  w sprawie przekazania mienia gminnego Zarządowi Lokali Gminnych w Świerzawie.

31gru2012

  w sprawia zmian w budżecie na 2012 rok.

31gru2012

  w sprawie przekazania mienia gminnego Zarządowi Lokali Gminnych w Świerzawie.

27gru2012

  zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia pełniącej obowiązki Dyrektora Gimnazjum w Świerzawie.

10gru2012

  w sprawie przekazania mienia gminnego do użytkowania do Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie.

10gru2012

  w sprawie przekazania mienia gminnego do użytkowania do Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie.

30lis2012

  w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.

22lis2012

  w sprawie powołania komisji przetargowej...

9lis2012

  w sprawie opinii do "Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Świerzawie.

9lis2012

  w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wypłat zasiłku losowego na cele edukacyjne dla dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świerzawa.