Informacje, komunikaty, ogłoszenia

17sty2018

W załączeniu udostępniamy Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.27.2017.ES2 z dnia 16 stycznia 2018r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbiórce i budowie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328, rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 328 oraz budowie tymczasowego obiektu mostowego, zadanie pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w km 95+815 w m. Stara Kraśnica, gm. Świerzawa"

6gru2017

W załączeniu udostępniamy Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.27.2017.ES2 z dnia 5 grudnia 2017r. o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowejpolegającej na rozbiórce i budowie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328, rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 328 oraz budowie tymczasowego obiektu mostowego, zadanie pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w km 95+815 w m. Stara Kraśnica, gm. Świerzawa"

15lis2017

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez TPD Koło w Świerzawie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa informuje, że w dniu 14 listopada 2017 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Świerzawie wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego z zakresu integracji członków i podopiecznych Koła, praca nad podniesieniem jakości ich życia (Dział 854 Rozdział 85412 § 2820) – pn. ,, Spotkanie integracyjne dzieci i młodzieży specjalnej troski”.

7wrz2017

Sprzedaż dotyczy drewna z zadrzewienia gminnego zlokalizowanego w miejscowości Świerzawa oraz Nowy Kościół według załączników:

4wrz2017

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa informuje, że w dniu 28 sierpnia 2017 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Świerzawie wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego (Dział 754 Rozdział 75412 § 282) – p.n. ,,Zakup aparatów powietrznych nadciśnieniowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerzawie" z pominięciem otwartego konkursu ofert złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Świerzawie.