Informacje, komunikaty, ogłoszenia

7lis2018

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a o działalności pożytku. publicznego   i o wolontariacie, na realizację   zadania publicznego pn. „Integracja środowisk społecznych na terenie miasta i gminy Świerzawa”.

7lis2018

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu współpracy Miasta i Gminy Świerzawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

28wrz2018

  Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a o działalności pożytku. publicznego   i o wolontariacie, na realizację   zadania publicznego pn. „Integracja środowisk społecznych na terenie miasta i gminy Świerzawa”.

19cze2018

Urząd Miejski w Świerzawie informuje o przyjmowaniu zgłoszeń poszkodowanych rolników w związku z wystąpieniem suszy na terenie gminy.

17sty2018

W załączeniu udostępniamy Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.27.2017.ES2 z dnia 16 stycznia 2018r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbiórce i budowie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328, rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 328 oraz budowie tymczasowego obiektu mostowego, zadanie pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w km 95+815 w m. Stara Kraśnica, gm. Świerzawa"

6gru2017

W załączeniu udostępniamy Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-AB.7820.27.2017.ES2 z dnia 5 grudnia 2017r. o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowejpolegającej na rozbiórce i budowie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328, rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 328 oraz budowie tymczasowego obiektu mostowego, zadanie pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w km 95+815 w m. Stara Kraśnica, gm. Świerzawa"

15lis2017

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez TPD Koło w Świerzawie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa informuje, że w dniu 14 listopada 2017 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Świerzawie wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego z zakresu integracji członków i podopiecznych Koła, praca nad podniesieniem jakości ich życia (Dział 854 Rozdział 85412 § 2820) – pn. ,, Spotkanie integracyjne dzieci i młodzieży specjalnej troski”.