Inwestycje

9mar2017
Gaz dla Gminy Świerzawa

W Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim z udziałem Wojewody Pawła Hreniaka odbyła uroczystość podpisania listów intencyjnych między przedstawicielami 19 gmin zlokalizowanych na Dolnym Śląsku oraz w województwie lubuskim a przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Wśród zaproszonych samorządowców był Burmistrz Józef Kołcz.

1mar2017
Przyznano dofinansowanie dla przebudowy byłego MGOKSiR

Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę Nr 3418/V/17 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 dla Działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe - Poddziałania 4.3.3 Dziedzictwo kulturowe - ZIT AJ (Nr naboru RPDS.04.03.03-IZ.00-02-115/16). Wśród czterech wybranych projektów znalazł się wniosek Gminy Świerzawa „Przebudowa obiektu ośrodka kultury zajmowanego przez Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie”. Wartość projektu: 675.994,62 zł, dofinansowanie: 567.125,45 zł.

13paź2016
Załóż własny biznes!

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby zamierzające rozpocząć własną działalność gospodarczą, które:
- mają minimum 30 lat,
- mieszkają na terenie powiatu złotoryjskiego,
- pozostają bez zatrudnienia,

16sie2016
Kolejna droga ukończona.

Powiat złotoryjski zakończył inwestycję pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 2601D Sokołowiec – Nowy Kościół” Ostatni etap pozwolił na połączenie tych dwóch wsi piękną asfaltową drogą transportu rolniczego. Gmina Świerzawa sfinansowała wymagany wkład własny Starostwa Powiatowego w wysokości 108.300,54 zł.

24wrz2015
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW - WKRÓTCE NABÓR!

Uwaga, wspólnoty i spółdzielnie!

Został ogłoszony harmonogram naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Gmina Świerzawa, będąca członkiem aglomeracji jeleniogórskiej zamierza złożyć w styczniu 2016 r. wniosek dotyczący termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkaniowych.